top of page
Image by Marisa Howenstine

Forældrevejledning  

Samtaler med fokus på dit barn

Konflikter er en naturlig del af hverdagen i en småbørnefamilie. Når store og små lever sammen, vil der være behov og ønsker der går på kryds af hinanden. Det er ikke til at undgå. Men hvis det udvikler sig til konflikter, der gentager sig og bliver sværere, så det går ud over trivsel og relationen, så kan det være en god ide med lidt sparring.

Forandring er mulig!

Vi kan hjælpe dig med…

At få vejledning hos os betyder, at du i ro og mag, og uden dit barn er til stede, får mulighed for at vende de udfordringer I står midt i derhjemme. Når vi får mulighed for at se situationerne ’mere udefra’ eller ’mere indefra’, og forstår det hele lidt bedre, så får vi ofte øje på nye handlemuligheder.

  • Gøre dit barns reaktioner og adfærdsmønstre forståelige

  • Få dit barns ’stemme’ frem, så du bedre forstår, hvad der er på spil for det

  • Forklare, hvad der kan forventes følelses- og udviklingsmæssigt i dit barns situation og ift. alderstrin

  • Vise, hvordan du kan skabe kontakt, guide, kommunikere, berolige, sætte sunde grænser, skabe lyst til samarbejde eller hvad, du må stå at mangle

  • Hjælpe til indsigt i dine reaktioner, hvis du oplever de kommer på kryds af at hjælpe dit barn

  • Sikre, at du får helt konkrete redskaber og ideer med hjem til at skabe de forandringer, du ønsker i din familie.

Undervejs i samtalen byder vi ind med, at:

Vores mål og ønske er at sende dig mere optimistisk og afklaret ud ad døren. Så du kan genfinde trygheden og glæden i forældrerollen og se, hvad der er din retning i at skabe mere ro, glæde og samarbejde derhjemme. 

pexels-photo-262103.jpeg
Bedre (1).png

Småbørns følelser og hjerneudvikling

Der er mange gode grunde til, at der ofte er konflikter og uoverensstemmelser i en småbørnsfamilie! Et småbarn har nemlig meget få kompetencer endnu til at forklare sig, regulere sig og finde ud af, hvordan de kan handle hensigtsmæssigt. Især, når barnet er følelsesmæssigt oprevet!

For småbørn gælder det nemlig, at deres ’følehjerne’ udvikler sig før deres ’fornufthjerne’. Det betyder billedligt set, at de bliver udstyret med motoren (følelserne), før bremsen og styringsredskaberne (fornuften). Og hvis de til og med er født med et stærkere temperament, et mere sensitivt og fint-opfattende system, er utrygge eller lign., så kan der være mere damp og kraft på motoren.  

Sammen med os vil du lære, hvordan du kan hjælpe dit barn til at lære at udvikle og styre alle de følelser, der kan komme i spil. Så ingen af jer, behøver at være på overarbejde længere.

Vi kan hjælpe dig med
Bedre.png

Vi forældre er ikke udstyret med en redskabs-kasse!

Selvom vi mennesker fra naturen side er ’udrustet’ til at kunne lave børn, så er vi desværre ikke også blevet udrustet med en redskabs-kasse til at løse konflikter med dem!

Det betyder at selv de mest kærlige og rummelige forældre, kan stå med 'håret i postkassen' nogen gange. For i konfliktsituationer trækker vi på de løsnings-modeller, vi selv har fået med hjemmefra, og  de er sjældent opdateret eller tilstrækkelige. Eller også ønsker vi brændende at tilbyde noget andet end dét, vi selv er blevet tilbudt, men hvad skal vi gøre og give i stedet? 

De fleste forældre, der kæmper med store følelser derhjemme, kæmper også med at sætte grænser. For hvordan undgå man, at ens grænser bliver for utydelige eller for rigide?

Sammen med os får du redskaber til at håndtere konflikter og sætte grænser på en måde, der ikke skaber kaos eller ’blå mærker’ hos dit barn og dig. Kunsten er nemlig at sætte grænser og holde fast i dem på en respektfuld, kærlig og guidende måde, og det kan læres! 

Tidligere forældres oplevelser

”Efter en længere periode hvor de samme tilbagevendende konflikter voksede os over hovedet, hjalp Ulla
vores familie til at komme videre sammen. Ulla har en fantastisk evne til at vende konflikter til forståelse for barnets frustration, og også hjælpe os voksne til at forstå og omfavne vores børns forskellighed”

Mor til datter på 5 og søn på 3

Sådan kan et forløb se ud

Et typisk forløb hos Bedre Familieliv er på mellem 3 og 6 samtaler. Inden for dette tidsrum oplever de fleste forældre så mange positive forandringer, at de føler sig klar til at fortsætte på egen hånd. 

Nogle forældre har stor glæde af at supplere vejledningen med individuelle samtaler og/eller parsamtaler, da kimen til udfordringerne ligger her. Vi taler løbende om, hvad du har mest brug for.

Vi har ikke barnet med i samtalerne, da det handler om at klæde dig på til at skabe ændringerne i samspillet til dit barn. Dette har den absolut største værdi. I langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at vi taler om barnet, men hvis der er nogle udfordringer vi har svært ved at opfanget præcist, så kan vi bede om at se små film af nogle situationer hjemmefra.

Samtalerne foregår i vores hyggelige lokaler på Frederiksberg.

bottom of page