pexels-photo-701014.jpeg

Forældrevejledning

Samtaler med fokus på dit barn

Samspil med småbørn kan være en udfordring for mange forældre. Deres adfærd og reaktioner kan være svære at aflæse og deres behov være uklare. Når dét vi gør for at trøste, berolige eller skabe samarbejde, ikke virker, så kan vi føle os magtesløse og på herrens mark. Det er helt almindeligt, og der er hjælp at hente.

Forældrevejledning  

Når samspillet med vores børn er gået i hårdknude, er der brug for, at vi som forældre kan træde et skridt tilbage, mærke mere klart og få øje på nye handlemuligheder.

Forældrevejledning giver dig mulighed for i ro og mag sammen med en erfaren familieterapeut at afklare, hvad der sker mellem jer derhjemme og samtidig få ideer til, hvad du kan gøre anderledes.

Vejledning kan give dig:

 • Viden om hvorfor dine børn agerer og reagerer, som de gør.

 • Bud på hvad dine børns følelses- og udviklingsmæssige behov er, og hvordan du kan støtte dem.

 • Ideer til hvad du helt konkret kan gå hjem og gøre for at skabe bedre stemning og nærhed.

 • Følelsen af at være mere sikker og tilfreds i din forældrerolle.

Oplever du nogle af disse udfordringer ?

Forælder til det helt lille barn

 • Mit barn kører nemt op, og jeg har svært ved at berolige og trøste 

 • Jeg synes mit barn undviger og er svær at få ordentlig kontakt med

 • Jeg har svært ved at få skabt gode rytmer og rutiner, og det hele flyder lidt sammen.

Forælder til det lidt større barn

 • Jeg har svært ved at få mit barn til at høre efter uden skrig og skrål

 • Mit barn reagerer utrolig voldsomt på at have fået en søskende

 • Hvordan støtter jeg mit barn til at tror mere på sig selv?

 • Mit barn virker utrygt og vil ikke i i institution 

 • Mit barn vil bestemme over de andre børn, og jeg er bekymret for om, det vil få nogen venner.

Andet

Måske er det nogle andre udfordringer, du står med. Vi tager gerne en uforpligtende snak over telefonen, hvor du får mulighed for at afklare og stille spørgsmål.

Sådan foregår det 

Opstart af forløb

Et vejledningsforløb starter altid med en afklaring af jeres situation, behov og ønsker til forandring. Vi taler ind i det svære for at blive klogere på de mønstre, der er i jeres familie. Og jeg kommer med bud på jeres barns behov, og hvordan I kan understøtte det. Målet er, at I efter hver samtale føler jer lidt klogere på jeres barn og lidt mere sikre på jer som forældre. 

Varighed

Et forløb varer typisk 3-6 gange, så oplever de fleste forældre, at der er sket positive forandringer. Skulle det ske, at vi sammen finder ud af, at der skal andet til, så henviser jeg enten til min partner Nanja Sindballe eller til de andre dygtige fagpersoner, vi samarbejder med.

Ydelser

Samtaler

Hvis du ønsker at tale om jeres mønstre og det svære, der sker i familien, uden dit barn er til stede.

Familiesamtaler

Hvis du ønsker at tale med dit barn om dét, der sker derhjemme og høre dit barns stemme i det. 

Øvelser

Hvis du ønsker at leve dig ind i dit barns oplevelser og behov. Og kun hvis du siger ja til det!

Filmklip 

Hvis du via filmklip ønsker at blive klar over dét du gør i forvejen, der virker og støtter dit barn. Som du med fordel kan gøre mere af.

Online-/telefonvejledning

Hvis du ønsker vejledning og opmuntring mellem sessionerne, kan det både ske online og over telefonen.   

Skræddersyet forløb

Hos Bedre Familieliv tilpasser vi altid forløbet til din situation.

Du har mulighed for at få både forældrevejledning, individuel- eller parterapi. Kontakt os for en gratis uforpligtende telefonsamtale.