top of page

Parterapi

Samtaler med fokus på jer 

Mange par løser selv deres problemer, men sommetider går tingene for meget i hårknude.

 

I disse perioder kan det være effektfuldt at få professionel hjælp til at løsne op for situationen, få nye forståelser og handlemuligheder, - og helst før ‘knuden’ er blevet for stram.

Det er Nanja Liv Sindballe der er ved roret under samtalerne.

Tryg og kompetent guiding

Jeg styrer jer gennem processen, og tager mig tid til at sikre, at I begge føler jer hørt og forstået. Vi arbejder på at få identificeret jeres negative interaktionsmønstre, som skaber konflikter og afstand i jeres parforhold. Særligt vigtigt er det, at vi får identificeret jeres individuelle og underliggende følelser og behov/ønsker, og får skabt en gensidig forståelse for disse. De er nemlig ofte drivkraften bag jeres mønstre. Og så er første skridt taget mod jeres positive forandring.

Jeg har rigtig god erfaring med at bruge EmotionsFokuseret Terapi-metoden til at holde fokus på at genopbygge en følelsesmæssig stabil, tryg og dyb kontakt mellem jer. Så kan vi bagefter fokusere på at forbedre kommunikationen mellem jer, og I vil lære nye mere positive og kærlige mønstre.

Der ligger meget forskning indenfor EFT for par, og tallene viser, at 70-75 % af parrene bevæger sig fra frustration og konflikter til heling, og 90 % oplever markante forbedringer.

Styrk jeres parforhold og forældreskab

Vi tror (næsten) alle forældre genkender følelsen af, at det at være forældre både er det mest berigende og udfordrende i ens liv.

Derfor er konflikter og frustrationer også en naturlig og vigtig komponent i et familieliv.

Spørgsmålet er, hvordan vi som par og forældre håndterer disse udfordringer?

Image by Shelby Deeter

Måske genkender I, som forældre, nogle af disse udfordringer ?

Vi er en sammenbragt familie. Det er på samme tid dejligt og meget udfordrende.

Vores parforhold er i en hårdknude, og det er svært at tale sammen.

Vi havner for ofte i svære konflikter med os og børnene.

Det er super krævende for os at være i fertilitetsbehandling.

Dine mulige gevinster

MERE SAMVÆR OG SAMMENHOLD

Opnå et mere konstruktivt samarbejde og færre konflikter, samt mere tid og til det samvær I ønsker i jeres familie. 

SUNDE GRÆNSER OG GLÆDE

Få mod til at stå fast og sætte gode grænser. Dette giver mere ro og glæde i familien.

STØRRE GENSIDIG

FORSTÅELSE

Få en større forståelse for din egen og hinandens ’bagage’, der gør at I reagerer, som I gør.

KÆRLIG OG ÆRLIG KOMMUNIKATION

Få fornyet mod og handlekraft til at kommunikere klart, åbent og tydeligt med hinanden.

TILLID & NÆRVÆR

Få en større selvsikkerhed og tiltro til jer selv som forældre og få mere omsorgsfuld og nær kontakt til hinanden.

Skræddersyet forløb

Hos Bedre Familieliv tilpasser vi altid forløbet til din situation.

Du har mulighed for at få både familievejledning, og individuel- eller parterapi.

 

Kontakt os i Bedre Familieliv, og få en gratis uforpligtende telefonsamtale.

bottom of page