top of page

Sådan arbejder vi

I Bedre Familieliv bestræber vi os på at du får præcis den form for sparring, der kan bringe dig og jer videre i familielivet.

 

Dette kræver nogen gange vejledning, andre gange individuel terapi eller parterapi. Nogen gange begge dele.

 

Læs herunder, hvordan vi arbejder under de forskellige tilbud:

Metode og forløb med Ulla

Metode og forløb med Ulla

Hvordan foregår det? 

 

Opstart af forløb

Et vejledningsforløb hos Bedre Familieliv starter altid med en samtale, hvor vi kortlægger den konkrete problemstilling, jeres behov og ønsker til forandring. Vi taler ind i det svære for at blive klogere på de mønstre, der er i jeres familie. Og jeg kommer med bud på dit barns behov, og hvordan du kan understøtte det. Målet er, at du efter enhver samtale føler dig lidt klogere på dit barn og mere sikker på dig selv som forældre.  

Varighed

De fleste forløb strækker sig over 3 til 6 gange á 1-1½ times varighed, afhængig af jeres situation. Stort set alle forældre oplever positive forandringer i dette tidsrum. Skulle det ske, at vi finder ud af, at der er brug for anden type sparring, så kan der enten henvises internt i Bedre Familieliv eller til andre dygtige fagfolk, som vi samarbejder med. 

Aktiviteter

Da Bedre Familieliv henvender sig til småbørnsfamilier er vores tilgang og aktiviteter også målrettet denne målgruppe. Vi har således rigtig god erfaring med at bygge et vejledningsforløb op ad forskellige ydelser:

Nogle af mine greb i samtalen...

Følelsesregulering

Hvis du har brug for at blive bedre til at kunne regulere og balancere dine følelser via din krop - så du i højere grad føler at du styrer dine følelser og ikke omvendt.

Hvis du har brug for at blive mere bevidst om hvordan dine tanker styrer dig negativt, og hvordan du kan stoppe dem.

Mindful Self-Compassion

Hvis du har brug for teknikker til at lære at møde dig selv med større venlighed og omsorg. Styrker indadtil og dine relationer udadtil.

Tanke-fælder

Diverse kreative øvelser

Hvis du holder af at udtrykke dig ex. visuelt eller skriftligt. Jeg giver dig relevante øvelser og du bearbejder med den udtryksform der giver dig mening og fordybelse. 

Afspænding & Afstressning 

Hvis du har brug for teknikker til at kunne berolige og lindre dig selv.

Metode og forløb med Nanja

Metod og forløb med Nanja

Hvordan arbejder jeg? 

Opstart af forløb:

Du sætter dit mål for terapien. Jeg arbejder fænomenologisk og oplevelsesorienteret – altså ud fra det du selv bringer frem – her og nu.

Jeg guider og støtter dig hele vejen i din selvudforskning. Uanset, om samtalen er med dig eller med jer som par, tager jeg udgangspunkt i, at du selv indeholder de ressourcer du har brug for at komme derhen, hvor du ønsker.

I de første samtaler bruger jeg generelt meget tid på at skabe en tillidsfuld kontakt og ligeværdig relation. Vi laver de forventningsafstemninger, der er nødvendige, for at vi – særligt du, kan være til stede med mig.

Når ’rummet’ er tilstrækkeligt trygt, guider, styrer og udforsker jeg sammen med dig, i det der er svært og smertefuldt – i passende små skridt ad gangen. Og ud fra et helhedsperspektiv på dig: Hvordan hænger dine følelser sammen med dine tanker, adfærd og kropslige symptomer.

Jeg støtter dig i at mærke, sætte ord på, forstå og måske forandre dine svære følelser og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Du lærer at bruge dine følelser som et pålideligt navigationsapparat, så du i højere grad kan få opfyldt dine vigtige behov hos dig selv og i din familie.

Og så er første skridt taget mod din og jeres positive forandring.

Varighed

De fleste forløb strækker sig overtil 8 gange á 1 times varighed, afhængig af din og jeres situation. Stort set alle forældre oplever positive forandringer i dette tidsrum. Skulle det ske, at vi finder ud af, at der er brug for anden type sparring, så kan der enten henvises internt i Bedre Familieliv eller til andre dygtige fagfolk, som vi samarbejder med. 

Mit terapeutiske fundament er den Emotions FokuseredeTerapi (EFT). 

Ydelser:

Samtaler

Hvis du ønsker at tale om jeres mønstre og det svære, der sker i familien, uden dit barn er til stede

Familiesamtaler

Hvis du ønsker at tale med dine børn om dét, der sker derhjemme og høre dit barns stemme i det 

Aktiviteter

Hvis du ønsker at kombinere samtaler med aktiviteter - en seriøs og sjov tilgang, der bringer jer tættere sammen

Filmklip 

Hvis du via filmklip ønsker at blive klar over alt det du gør i forvejen, der støtter dit barn. Og som du med fordel kan gøre mere af.

Telefonvejledning

Hvis du ønsker opmuntring og vejledning over telefonen mellem sessionerne   

bottom of page