top of page

Emotionsfokuseret terapi

EFT – Emotionsfokuseret terapi er en bred metodisk tilgang med rødder i bl.a. emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, kognitionsforskning, eksistentiel terapi, klientcentreret terapi og gestaltterapi.

EFT udmærker sig ved at være evidensbaseret, og i stand til at vise gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af angst, depression og sorg.

Det centrale i Emotionsfokuseret Terapi er følelserne, som betragtes som menneskets navigationssystem. Altså, at vi bruger vores følelser til at styre efter – øjeblik for øjeblik. Vi kan via følelserne skelne imellem, hvad der er behageligt og ubehageligt, og det giver os mulighed for at vælge, det der er rigtig for os og at fjerne os fra det, der ikke tjener os godt. Følelserne giver os altså mulighed for at finde vej i, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle.

Mange mennesker lærer på forskellig vis at holde deres følelser og behov tilbage, at bytte følelser ud med andre følelser eller slet ikke at mærke dem. De kan livet igennem have udviklet mange forskellige strategier for, hvordan de bedst beskytter sig selv for eksempelvis for at tilpasse sig omgivelserne. Alt sammen med det gode formål; at passe på sig selv, og passe ind blandt de betydningsfulde relationer – for at få kontakt og omsorg.

Senere i livet kan det, der engang var en ‘god og virksom’ beskyttelsesmekanisme, blive en hindring og besværlig adfærd i samspillet med andre mennesker, hvilket bl.a. kan føre til forvirring, isolation, stress og depression.

JEG HAR IKKE KUN FOKUS PÅ FØLELSERNE 

- Lige så vigtigt er det at arbejde med tankerne og signaler fra kroppen. For at kunne bevidstgøres, reflektere, mærke, regulere sig på nye mere balancerede måder. Jeg inddrager derfor også coaching-teknikker og mindfulness- og afspændingsøvelser i det omfang det er relevant.

Og det er ofte.

bottom of page